Vizyonumuz


Vizyonumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanmakta olduğu ve ileride kullanacağı silah sistem, araç ve gereçlerine yönelik her türlü teknik ve lojistik desteği sağlayarak, zaman ve kaynak yönetimi açısından daha etkin bir lojistik sistemi yaratabilmektir. .