Risk Yönetimi


ATR, küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen bir şirket olarak yarattığı değeri en yüksek seviyede tutmak ve varlığını sürdürebilmesini sağlamak için kurumsal risk yönetim ilkelerini kullanarak stratejik ve finansal hedeflerdeki olası sapmaları şirketin risk alma tutumuna uygun şekilde yönetmektedir. ATR şirketini etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sa ğlamak amacı ile oluşturulmuştur ; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreç şeklinde yönetilmektedir.

ATR şirketinde takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır:

1. FİNANSAL RİSKLER
2. OPERASYONEL RİSKLER
3. DIŞ ÇEVRE RİSKLERİ
4. STRATEJİK RİSKLER


Denetim Kurulu :
Yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliğini ve yeterliliğini takip eder, finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş vermekte, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Denetim komitesinin etkin bir şekilde çalışması iç denetim biriminin yardımı ile yapılmaktadır .